AMPA del nostre institut

 

Per a accedir a les seccions de les diferents associacions de mares i pares d'alumnes del centre polseu sobre els corresponents ítems que s'han obert sota el butó "AMPA" del Menú Principal de la part esquerra de la pàgina.

Gràcies.

 

--------------------

NOTA SOBRE ELS CONTINGUTS I INFORMACIONS D'AQUESTA SECCIÓ DEL WEB.

Les dades personals (noms, adreces de correu electrònic i números de telèfon) publicades en aquesta secció de l'espai web <iesjaumei.es> compten amb la informació prèvia i el consentiment explícit dels seus titulars, que així ho han sol·licitat a la Direcció del centre en el seu moment. Per tant, ni la Direcció de l'IES Jaume I de Borriana ni la persona encarregada del manteniment i actualització dels continguts de l'esmentat espai web es fan responsables de les conseqüències posteriors derivades de l'esmentada publicació, comprometent-se a despublicar-les en el moment en què les persones interessades així ho manifesten per escrit o verbalment als representants d'aquest centre docent.

La Direcció de lIES Jaume I de Borriana.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana