AMPA del nostre institut

 

Per a accedir a les seccions informatives de l'associació de mares i pares d'alumnes del centre AMPA "Jaume I" polseu sobre  el butó "AMPA Jaume I" dins de l'ítem "AMPA" del Menú Principal de la part esquerra de la pàgina que s'acaba de mostrar.

Gràcies.

 

--------------------

NOTA SOBRE ELS CONTINGUTS I INFORMACIONS D'AQUESTA SECCIÓ DEL WEB.

Les dades personals (noms, adreces de correu electrònic i números de telèfon) publicades en aquesta secció de l'espai web <iesjaumei.es> compten amb la informació prèvia i el consentiment explícit dels seus titulars, que així ho han sol·licitat a la Direcció del centre en el seu moment. Per tant, ni la Direcció de l'IES Jaume I de Borriana ni la persona encarregada del manteniment i actualització dels continguts de l'esmentat espai web es fan responsables de les conseqüències posteriors derivades de l'esmentada publicació, comprometent-se a despublicar-les en el moment en què les persones interessades així ho manifesten per escrit o verbalment als representants d'aquest centre docent.

La Direcció de l'IES Jaume I de Borriana.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana