Avís legal

 

 

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés a l'espai web amb nom de domini <iesjaumei.es> que l'Institut d'Educació Secundària (per endavant IES) "Jaume I" de Borriana, centre 12000704 de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, amb domicili social a la Plaça Sanchis Guarner s/n de 12530-Borriana (Castelló, Comunitat Valenciana), posa a disposició dels visitants i usuaris en general i dels membres de la seua comunitat educativa en particular mitjançant l'adreça electrònica (URL) http://www.iesjaumei.es.

1. Objecte

Aquest espai web té per objecte principal donar informació al públic en general i serveis la comunitat educativa de l'IES JaumeI de Borriana mitjançant notícies, convocatòries, anuncis, aules virtuals, etc.

2. Condicions d'ús per a l'usuari

L'I.E.S. Jaume I de Borriana no garanteix que no puguen produir-se errades en l'accés a aquest espai web ni que el seu contingut se mantinga total i permanentment actualitzat. Per tant, únicament són continguts oficials i vàlids aquells que s'exposen en els taulers d'anuncis del mateix centre; és a dir, les informacions oferides en les págines d'aquest espai web són merament il·lustratives i mai podran originar cap dret ni expectativa de dret en els visitants/usuaris.

Els usuaris es comprometen a utilitzar els continguts i serveis me nanera escaient, correcta i lícita. L'IES Jaume I de Boraiana prohibeix explícitamentles activitats ilegals, fraudulentes, ilícites o contràries a la legislació general i educativa vigent, a la bona fe i a l'ordre públic i, en general, tota conducta que atente d'ina o altra manera al respecte a la dignitat humana, al principi de no discriminació por motius racials, sexuals, religiosos, d'opinió, de nacionalidad o qualsevol altra circunstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. També queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a les persones o entitats, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. L'IES Jaume I de Borriana es reserva el dreta d'excloure a l'usuari del seu espai web sense avís previ i a adoptar les mesures que crega oportunes en cada momento per a evitar les conductes i actitats indicades.

L'ús indegut dels continguts de l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual de l'I.E.S. Jaume I de Borriana, podrà dur a aquest centre a l'exercici de les accions que corresponguen legalment i a exigir les responsabilitats que se'n deriven.

3. Propietat Intelectual

Excepte certs tipus d'arxius (DOCV, BOE, etc.) aliens a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana però continguts o enllaçats en d'ell, l'autoria o propietat dels quals quedarà sempre reflectida de manera expressa i visible. La resta d'imatges, gràfics, arxius i informacions contingudes a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana o a les basses de dades connectades a aquest espai web pertanyen a l'IES Jaume I de Borriana i estan sotmesos a una llicència Creative Commons "Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual", segons la qual qualsevol usuari i/o visitant d'aquest espai web és lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra amb les condicions següents: 

  • Reconeixement (BY) — S'han reconéixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
  • No comercial (NC) — No es pot utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
  • Sense obres derivades (ND) — No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada d'aquesta obra.

A més,s'enten que sols l'IES Jaume I de Borriana, com propietari de l'espai web www.iesjaumei.es, pot renunciar a alguna d'aquestes condicions.

L'I.E.S. Jaume I de Borriana no assumeix cap responsabilitat relacionada amb els continguts dels enllaços a tercers -a altres espais web, cal entendre- fets des de les pàgines del seu espai web, reconeix que els drets de propietat intel·lectual de les pàgines i espais web enllaçats pertoquen als seus respectius autors i propietaris i, a petició de qualsevol d'ells, l'enllaç o enllaços seran retirats a la màxima brevetat possible.

4. Privacitat

En l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana no es recullen premeditadament dades personals dels usuaris i visitants sense el seu coneixement ni es cedeixen a tercers. El centre es compromet a no utilitzar ni traure profit les dades (adreces IP dels servidors o equips, nacionalitat, pàgines visitades i altres estadístiques) enmagatzemades pel software i bases de dades instal·lats per defecte al seu servidor.

Els usuaris que disposen d'una bústia de correu electrònic amb adreça del correu corporatiu del centre podran utilitzar-la, sempre sota la seua responsabilitat, amb total llibertat. L'IES Jaume I de Borriana utilitzarà aquestes adreces de correu electrònic corporatiu sols per a comunicar-se amb ells/elles i estaran en funcionament -amb l'activació prèvia, conscient i voluntària de cada usuari- mentre formen part de l'organigrama del centre. El mateix val per als logins d'accés que els usuaris puguen utilitzar per a accedir a algunes aplicacions instal·lades a l'espai web de l'IES Jaume I de Borriana.

Per a obtenir informació sobre l'ÚS DE "COOKIES" en aquest espai web polseu damunt d'aquest mateix enllaç (s'obrirà una nova pantalla en el vostre ordinador).

5. Responsabilitat

Tant l'accés a aquest espai web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en ell se realitzen sota l'exclusiva responsabilitat dels visitants/usuaris. L'I.E.S. Jaume I de Borriana no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que puguera derivarse'n, amb l'excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals vigents.

Atès el dret a la pròpia imatge, reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, i sol·licitat per la Direcció de l'IES Jaume I de Borriana mitjançant els impresos de matriculació els/les alumnes d'aquest centre docent i/o els seus pares/mares/tutors legals segons el cas hauran de donar explícitament el seu consentiment per a què l'IES Jaume I de Borriana puga publicar imatges en què apareguen els/les ,eus/-es seus/-es fills/-es i/o representats legals a l’espai web de l’institut, a la seua revista, en filmacions destinades a la difusió pública no comercial, en publicacions de caire educatiu o a algun altre mitjà de comunicació sempre que es tracte d’activitats escolars lectives, complementàries i/o extraescolars organitzades pel propi centre.

En cas de no donar aquest consentiment explícit, L'IES Jaume I de Borriana es compromet a respectar aquesta decisió en la mesura que siga possible, entenent que la primera acció per part de l'alumne/-a i/o el/la seu/-a pare/mare/representant legal serà comunicar-ho a la Direcció del centre per a procedir inmediatament a la retirada/despublicació de la/les fotografies, filmacions, etc., de les que es tracte en cada cas.

6. Modificacions

L'I.E.S. Jaume I de Borriana se reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, actualitzacions i canvis en la informació continguda en l'espai web associat al nom de domini www.iesjaumei.es, en la seua configuració i/o presentació.

 ---------------------------------

IES Jaume I de Borriana, <www.iesjaumei.es>, ® 2008.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana