Instal·lacions


 

Actualment la superfície total del recinte escolar és de 15.604,96 metres quadrats, dels quals 5.641,79 corresponen als diferents espais edificats que conformen en centre (edifici principal, dependències exteriors de la consergeria, gimnàs i vestidors).

Els elements més remarcables de les actuals instal·lacions de l'institut són:

- Edifici central de dues altures (planta baixa i primer pis) amb accessibilitat exterior (rampa) i interior (ascensor) amb entrada principal i entrada lateral per a vehicles.

- Sortides d'emergència, degudament assenyalades visualment, tant en les dues ampliacions laterals de l'edifici com en la seua part central.

- Servei de transport escolar (anada i tornada) per a l'alumnat de Les Alqueries i del Grau de Borriana.

- Sistema de detecció i alarmes antiincendis, activat permanentment, en tots els passadissos de la planta baixa i del primer pis i en les aules i dependències especialment sensibles en aquest sentit.

- Sistema de detecció i alarmes anti-robatoris activat permanentment fora de l'horari lectiu setmanal del centre.

- Càmeres de seguretat amb els corresponents elements de cartelleria visibles, tant a l'entrada principal del centre com en les zones videovigilades d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

- Accessos a Internet, tant per cable com per Wi-Fi, en tot el centre.

- Dependències de Consergeria.

- Oficina d'Administració amb zona d'atenció al públic.

- Dependències del Servei Psicopedagògic Escolar.

- Dependència de l'AULA CIL.

- Despatxos de Direcció, Prefectura d'Estudis i Secretaria.

- Dependències dels departaments didàctics.

- Aules de diferents superfícies repartides pels dos pisos de l'edifici central.

- Sala de professors/-es.

- Dependències del SAI (Servei de Suport i Assistència Informàtica de la Generalitat Valenciana).

- Sala de visites i d'atenció a mares i pares d'alumnes.

- Bar-Cafeteria.

- Dues zones interiors d'estacionament de vehicles.

- Gimnàs cobert amb dutxes i vestidors.

- Tres pistes multiesportives.

- Saló d'actes multiusos amb capacitat per 200 persones sentades i aula de teatre.

- Aules de música.

- Aules de dibuix.

- Aula d'diomes.

- Aules d'informàtica.

- Aula CiL.

- Dues aules-taller de tecnologia.

- Aules específiques per als Cicles Formatius d'Informàtica.

- Aules específiques per als Cicles Formatius de Comerç i Màrqueting.

- Aula informatitzada específica per al Cicle Formatiu d'Art Faller i Construcció d'Escenografies.

- Aules específiques d'FP Bàsica.

- Aules d'ús general, dotades de projectors i pantalles i connexions per a ordinadors personals.

- Biblioteca dotada de mitjans informàtics i audiovisuals.

- Laboratori de Física i Química.

- Laboratori de Ciències Naturals.

- Zones ajardinades al voltant de l'edifici principal.

- Zones interiors d'esbarjo delimitades per tanques.

- Tanca exterior per tot el recinte escolar

- Vivenda de l'antic conserge resident.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana