Materials docents

 

Per a accedir als materials docents que, fora de l'Aula Virtual, els Departaments Didàctics del centre posen a l'abast de l'alumnat polseu sobre els corresponents ítems que s'han obert sota el butó "MATERIALS DOCENTS" del Menú Principal de la part esquerra de la pàgina.

Cada ítem recull tots els materials docents classificats per Departaments, Assignatures, Nivells Educatius, Pofessor/-a, Grup d'Alumnes, etc.

Gràcies.

www.iesjaumei.es ® 2008 - I. E. S. Jaume I de Borriana - Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana