ErasmusFSEFSE FSE  FSEFSE
 
 
 
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Reunió 35 centres

L’IES Jaume I desenvoluparà el Projecte ACORD durant els cursos 23-24 i 24-25

L’IES Jaume I ha estat seleccionat, entre 35 centres educatius de la Comunitat Valenciana, en el Projecte ACORD, un projecte d’innovació, transferència i col·laboració amb centres universitaris. El centre educatiu de Borriana col·laborarà, durant este curs 23-24 i el curs 24-25, amb l’Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat Jaume I i de la Universitat d’Alacant. 

Segons la Resolució de 26 de juny de 2023, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria d’assignacions econòmiques per a desenvolupar els projectes d’innovació i transferència ACORD: acció col·laborativa i recerca docent en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana, durant els cursos acadèmics 2023- 2024 i 2024-2025, l’IES Jaume I és un dels 35 centres seleccionats, 16 dels quals són instituts.

La investigació per a la transformació educativa

La finalitat d’este projecte és incentivar l’apropament dels centres educatius cap a metodologies d’investigació que desencadenen la transformació educativa. Els projectes ACORD s’articularan al voltant de nou línies estratègiques que responen a temàtiques vinculades amb el context sociocultural i educatiu actual. Es pretén, així, impulsar el paper actiu de la comunitat educativa a l’hora d’afrontar i resoldre problemes comuns a tota la ciutadania, mitjançant l’aplicació de metodologies i pràctiques innovadores, que aborden temàtiques rellevants: la inclusió, l’ecologisme i el desenvolupament sostenible, la salut emocional i afectivosexual, l’estima i l’arrelament al territori, la defensa de la llengua i cultura pròpies, la protecció del patrimoni natural, cultural, la memòria democràtica, els drets humans, la ciutadania global i els reptes sociocientífics del segle XXI. L’objectiu és inocular en la filosofia de centre l’esperit de la innovació educativa amb una fonamentació científica, metodològica i pràctica; amb l’acompanyament d’equips investigadors, la implicació activa del professorat i el lideratge educatiu dels equips directius dels centres interessats.

Sostenibilitat, ecologisme i reptes socials

Dins la temàtica de sostenibilitat i ecologisme, es pretén crear una Aula Natura que siga una plataforma de difusió i divulgació de tot allò que es fa al centre per la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, es vol aconseguir una vessant investigadora, amb la col·laboració del grup de recerca, format per Juan Bautista Ferreres, Enrique Montón, Obdulia Monteserín, Javier Soriano i Pablo Marco Dols, dins la línia d’investigació ‘Climatologia i canvi climàtic, sostenibilitat i aprofitaments forestals, patrimoni cultural, turisme i sostenibilitat, transport i xarxes de transport’.
L’objectiu del projecte de l’IES Jaume I, titulat , és involucrar a tot el centre en la innovació educativa amb fonamentació científica i amb acompanyament d’equips investigadors externs i de la Universitat. L’elecció de la línia temàtica triada (Sostenibilitat, ecologisme i reptes socials) respon a les inquietuds que, des de fa anys, tenim al nostre centre pel que fa a un aspecte que creiem fonamental dins els valors que ha d’adquirir el nostre alumnat: la consciència cap a la natura i la cura del medi ambient. Davant una societat desnaturalitzada, junt al moment d’emergència climàtica que estem vivint, és urgent que els centres educatius ens convertim en agents transmissors i actius contra el canvi climàtic. El nostre propòsit és crear una Aula Natura que siga un punt de trobada, on recollir, investigar, exposar, documentar i divulgar les nostres experiències ecosocials i, al mateix temps, proposar solucions al canvi climàtic des d’una visió local.

De manera més concreta, els objectius plantejats per al curs actual i el vinent són els següents:

  • Aconseguir la participació de la comunitat educativa en metodologies d'investigació per a la transformació educativa.
  • Crear una Aula Natura que siga un espai de difusió i transmissió sobre la cura del medi ambient i la crisi mediambiental dins i fora del centre.
  • Convertir l'Aula Natura en un punt de trobada per a la comunitat educativa.
  • Exposar, difondre i divulgar sobre sostenibilitat, biodiversitat, recursos naturals, problemes ambientals, ecologisme, canvi climàtic o energia a l'aula natura.
  • Renaturalitzar el pati escolar amb zones verdes que siguen refugi d'insectes i ocells, i crear zones de terra per a la filtració de l'aigua i la regeneració del sòl.
  • Apropar la natura a l'alumnat, per tal que la valoren i la estimen més.
  • Realitzar una ecoauditoria sobre la sostenibilitat en el centre per continuar amb les accions climàtiques dels anys anteriors.
  • Aconseguir la participació i col·laboració de les famílies en el Comité Medioambiental i en les diferents actuacions del projecte Acord.
  • Implementar estratègies per reduir la petjada de carboni, mitjançant les assignatures que formen part del projecte Acord.
  • Formar alumnat per dotar-los de ferramentes per ser agents de canvi i referents mediambientals per als seus companys i companyes.

Per donar resposta i afrontar els desafiaments que se’ns presenten davant l’actual crisis climàtica, és important contemplar la vessant investigadora i considerem que participar en el projecte d’innovació i transferència ACORD, aportarà rigorositat i tarannà científic al nostre projecte de l’Aula Natura. A més a més, també pretenem generar sinergies de col·laboració amb altres entitats i la Universitat és, al nostre parer, l’organisme essencial perquè ciència i acció caminen de forma conjunta. Pretenem, així mateix, ampliar les nostres relacions amb la comunitat educativa, doncs actualment ja formem part de les xarxes de centres sostenibles (XCSCS, XCSCV i ESENRED) i del programa internacional Ecoescuelas.

Metodologies actives

El Projecte ACORD es vehicula a partir de diferents metodologies. En primer lloc, mitjançant l'ABP. L'Aprenentatge Basat en Projectes es realitza en l'assignatura de Consum Responsable i en Biologia de 1r de Batxillerat. L'aprenentatge cooperatiu és la base metodològica de l'aprenentatge basat en projectes. Bona part del claustre que treballa l'ABP a l'IES Jaume I s'ha format en tècniques cooperatives simples i complexes que s'apliquen a cadascun dels projectes del nostre centre. Així doncs, l'aprenentatge cooperatiu facilita l'educació inclusiva, a més que és essencial perquè l'alumne adquirisca valors com la corresponsabilitat, la interdependència positiva, el lideratge compartit, la interacció estimuladora i la gestió de l'equip. D'altra banda, també desenvoluparem este projecte amb l'APS (Aprenentatge-Servei) i amb el mètode científic, les tècniques d'investigació i divulgació en la matèria de Projecte d'Investigació. Així mateix, hi haurà una vessant pràctica amb la formulació d'hipòtesis i l'experimentació en l'assignatura de Laboratori. Finalment, introduirem en el Comité Medioambiental una metodologia basada en l'enfocament democràtic, per tal que l'alumnat tinga actituds participatives i crítiques amb la crisi climàtica actual.

collage logos acord

 

Logo Web Blau Blanc med

 Institut de Secundària de Borriana (Castelló)

Contacte

IES Jaume I

DCamí Llombai, 21
12530 - Borriana

T964 73 89 35

Cercar